loading

Obvezni podaci

Uvjeti korištenja

Opće odredbe

Dobrodošli u online servis Opgburza.com! Vlasnik online servisa Opgburza.com je tvrtka LUPUS ART NET, Oreškovićeva 6s, Zagreb OIB: 02818241169.

Online servis Opgburza.com je web servis za kupoprodaju domaćih proizvoda poljoprivrednog gospodarstva (OPG) u Hrvatskoj. Cilj ovog web servisa je okupiti OPG-ove iz cijele Hrvatske i spojiti ih s potencijalnim kupcima.
Kupujmo hrvatsko i podržimo domaću proizvodnju!

Ovi uvjeti su objavljeni na našoj web stranici Opgburza.com. Svaka njihova promjena bit će objavljena, također na istoj stranici.

Molimo, pažljivo pročitajte ove uvjete korištenja (dalje: Uvjeti), prije nego što naručite bilo koji proizvod iz naše aplikacije.  
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Uvjetima, također, prije narudžbe kontaktirajte info@opgburza.com.

Pravila o korištenju naše web stranice

Prihvaćate da našu web stranicu nećete koristiti:

 • protivno njezinoj svrsi
 • protivno zakonu ili bilo kojem drugom propisu, uključujući i kodekse ponašanja i intelektualno vlasništvo
 • u svrhu objave bilo kakvih vaših podataka, uključujući poveznice ili reference drugog sadržaja.

Prihvaćate da našu WEB stranicu nećete koristiti u cilju koji je:

 • protuzakonit, klevetnički, prijeteći, uznemiravajući, invazivni na privatnost, uvredljiv, vulgaran, rasistički, u službi mržnje, diskriminirajući, opsceni, pornografski, seksualno sugestivan, stvaranja zablude, zloupotrebe ili obmanjivanja.

Prihvaćate da našu WEB stranicu nećete koristiti u cilju kojim se:

 • krši bilo kakvo intelektualno vlasništvo ili druga prava trećih osoba, uključuje krađu identiteta ili prijevare ili bilo što, što se po pravilima struke može smatrati neprimjerenim.

Prihvaćate da našu WEB stranicu nećete koristiti u cilju kojim se omogućava:

 • pristup našoj web stranici od treće osobe
 • prodaja oglašavanja, sponzorstva ili promocije sadržaja vezanog za našu web stranicu

Prihvaćate da našu WEB stranicu nećete koristiti u cilju kojim se omogućava:

 • neželjena pošta, piramide ili lažne sheme
 • poremećaj naše web stranice, uključujući računalne crve, računalne viruse, softverske maliciozne programe ili masovne poruke
 • bilo što, što može negativno utjecati na uživanje drugih korisnika u našoj web stranici
 • neovlašten pristup bilo kojem dijelu naše web stranice ili opreme koja se koristi za pružanje usluge na našoj web stranici
 • korištenje bilo kojih automatiziranih sredstava za interakciju s našim sustavima, isključujući javne tražilice; ili biti sudionik s drugima u ovom poslu.

Sadržaj

Prihvaćate da za bilo kakve podatke ili sadržaj koji drugi korisnici objavljuju putem naše podrške isključivo odgovaraju osobe od kojih su takvi podaci objavljeni i od kojih je takav sadržaj nastao, zbog čega za takvu aktivnost mi ne snosimo bilo kakvu odgovornost.

Prihvaćate da mi ne dajemo jamstvo da su sve opće informacije koje možemo učiniti dostupnima na našoj web stranici točne ili ažurirane. Po tome snosite vlastiti rizik.

Prihvaćate da je naše pravo, bez obavijesti vama, suspendirati, mijenjati, uklanjati ili brisati sadržaj na našoj web stranici, otkriti ga nadležnim tijelima ako su predmet postupaka pred sudom, tijelima uprave ili drugih ovlaštenih osoba, a i u slučaju da su takvi koraci potrebni za zaštitu nas ili trećih osoba, ili da je počinjeno kazneno djelo, ili ako od nas to zahtijeva zakon ili odgovarajuće vlasti.

Privatnost

Prihvaćate da možemo obraditi i mijenjati vaše osobne podatke u skladu s pravilima privatnosti našeg online servisa.
Više detalja o pravilima privatnosti možete pročitati na linku.

Dostupnost web stranice

Ne dajemo jamstvo da će naša web stranica biti bez prekida ili bez grešaka i ne odgovaramo za gubitke nastale iz takvih pogrešaka ili prekida.
Imamo pravo, bez najave i bez odgovornosti, obustaviti web mjesto radi popravka, održavanja, poboljšanja ili drugog tehničkog razloga i izvršiti promjene na našoj web stranici, a također imamo pravo ugasiti je.

Ako nastavite koristiti tako izmijenjenu našu stranicu i naše usluge smatrat će se da ste prihvatili izmjene na toj stranici.

Vaš korisnički račun

Ako otvorite korisnički račun na našoj web stranici, koristiti ga možete samo vi, a nikako treća osoba, ni po vašem dopuštenju.

Svaku lozinku ili drugu sigurnu metodu za prijavu na račun morate čuvati kao tajnu i spriječiti drugima da pristupaju vašem korisničkom računu.
U slučaju gubitka, krađe, zlouporabe ili neovlaštenog otkrivanja ili korištenja lozinke, obvezni ste nas obavijestiti bez odgađanja.

Odgovorni ste za treće osobe koje koriste vaš korisnički račun ili koriste vaš identitet.

Imamo pravo u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu najavu ili bez prethodne najave, ukinuti vaš korisnički račun na našoj web stranici.
Ako treća osoba koristi pristup vašem korisničkom računu, bit ćete odgovorni za plaćanje bilo kojeg proizvoda  narudžbe, dok se odgovornost online servisa Opgburza.com isključuje za bilo koji gubitak koji pretrpite, kao i prema trećoj osobi.

Možemo obustaviti vaš pristup vašem korisničkom računu ili ga trajno zatvoriti ako utvrdimo da je vaš račun koristio netko drugi ili ako zlouporabom prava koristite našu web stranicu (na primjer, podnošenje ponovljenih nerazumnih pritužbi, maltretiranje našeg osoblja ili bilo koji drugi nerazuman razlog).

Prava intelektualnog vlasništva

Svi zaštitni znakovi, logotipi, sadržaji (uključujući strukturu i izgled naše web stranice), grafike, slike, fotografije, animacije, videozapisi, tekst i softver), sve što se koristi na našoj web stranici naše je intelektualno vlasništvo. Ne smijete na drugi način koristiti, prikazivati, modificirati, kopirati, ispisivati, prodavati, distribuirati, preuzimati, unajmljivati (osim ako to dopušta važeći zakon) ili stvarati izvode ili derivate takvog materijala bez našeg posebnog prethodnog pisanog dopuštenja.

Ne smijete prikupljati, kopirati, unositi ili prenositi bilo kakve podatke na našoj web stranici bez našeg prethodnog pisanog pristanka.

Dopuštate nam da vaš sadržaj stvoren od strane korisnika i na našoj web stranici koristimo u marketinške svrhe na drugim kanalima, uključujući različite web stranice, društvene medije i e-poštu.

Web stranice trećih strana / oglašavanje / usluge

Možemo povezati web stranice trećih osoba koje bi vas mogle zanimati i / ili uključivati ​​oglašavanje trećih osoba na našoj web lokaciji i / ili koristiti usluge pružene od treće osobe na našoj web stranici. Ovo ne preporučujemo, niti smo pravno odgovorni za ta mjesta ili usluge. Takve stranice ili usluge trećih osoba možete koristiti na vlastiti rizik.

Narudžbe

Kada kupac naruči proizvode OPG-a putem online servisa Opgburza.com, kopiju narudžbe ovaj servis dostavlja OPG-u i kupcu.

Narudžba je valjana samo u slučaju kada je OPG prihvati na način da kupcu putem online servisa Opgburza.com dostavi Obavijest o prihvaćanju narudžbe.

Dostavom obavijesti o prihvaćanju narudžbe kupcu smatra se da je ugovor o narudžbi sklopljen.

Svaka dalja aktivnost u svrhu realizacije narudžbe provodi se isključivo interno između OPG-a i kupca, na njihovu vlastitu odgovornost, a bez bilo kakvog sudjelovanja u tome od strane Online servisa Opgburza.com

Online servis Opgburza.com ne snosi nikakvu odgovornost za realizaciju narudžbe.
Online servis Opgburza.com ne jamči da bilo koji od proizvoda koji je predmet prodaje nema alergena ili pesticida.

Dostava i plaćanje

Dostava je besplatna na područjima zone dostave OPG-a.

Svaki OPG ima svoje besplatne zone dostave.

Naručeni proizvodi se dostavljaju na adresu kupca putem dostavne službe ili ih OPG osobno dostavlja na adresu kupca.
Rok isporuke naručenih proizvoda ugovora se interno između kupca i OPG-a.

Plaćanje naručenih proizvoda kupac vrši dostavljaču prilikom same isporuke na dostavnu adresu (pouzećem), kada se kupcu predaje račun za ispostavljene proizvode. Račun izdaje OPG prema potvrđenoj narudžbi.

Online servis Opgburza.com ne snosi nikakvu odgovornost za neuspjelu isporuku ili za slučaj nepravovremene isporuke.
Pitanje isporuke je odnos isključivo između OPG-a i kupca i obavlja se na njihovu vlastitu odgovornost.

Prava kupca u slučaju nedostataka u isporučenim OPG proizvodima

Ako isporučeni proizvod ne odgovara standardnoj kvaliteti, kupac ga može vratiti uz obavijest o razlozima vraćanja. Ako je cijena plaćena OPG-u, kupac ima pravo na povrat cijene.

Za kvalitetu proizvoda i način povrata cijene online servis Opgburza.com ne snosi bilo kakvu odgovornost.

Otkazivanje

Kupac može otkazati narudžbu, bez ikakve naknade, u bilo kojem trenutku prije nego što je počela priprema narudžbe. Ako narudžba bude otkazana nakon što je pripremljena, naplatit će se puna cijena proizvoda. 

Pitanje otkazivanja narudžbe je interni odnos između OPG i kupca.
Online servis Opgburza.com ne snosi bilo kakvu odgovornost za otkazivanje narudžbe.

Cijene, plaćanje i ponude

Cijenu proizvoda OPG formira slobodno. Sve cijene proizvoda objavljuju se na web stranici Opgburza.com.

Cijene se mogu mijenjati.

Nijedna promjena neće utjecati na postojeće potvrđene narudžbe, osim ako postoji očita greška u cijenama, kada OPG može ispraviti cijenu i o tome bez odlaganja obavijestiti kupca.
Cijene utvrđuje i mijenja OPG.

Ukupna cijena iskazuje se u računu koji OPG izdaje kupcu prilikom isporuke.
Za formiranje i promjenu cijena online servis Opgburza.com ne snosi bilo kakvu odgovornost.

Odgovornost

U slučaju da online servis Opgburza.com pretrpi bilo kakvu štetu zbog kršenja ovih Uvjeta ili zlouporabe njegove web stranice, naknadu štete snosi OPG ili kupac, svaki u okviru svoje odgovornosti.

Šteta se naknađuje po pravilima zakona i drugih propisa.

U onoj mjeri u kojoj to dopušta zakon, online servis Opgburza.com, OPG i kupac isključujemo sve uvjete, bilo one propisane statutom ili zakonom ili propisane neki drugi način, koji nisu izričito navedeni u ovim uvjetima.

Nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju pretrpi OPG ili kupac kao posljedicu vlastitog kršenja ovih Uvjeta ili kao rezultat bilo kojeg IT hardvera ili softvera.

Sporovi i nesporazumi

Sve sporove i nesporazume stranke će pokušati riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je sud u Zagrebu.

Završni dio

Sve obavijesti temeljem ovih Uvjeta online servis Opgburza.com dostavlja OPG-u i kupcu e-poštom na njihovu najnoviju dostavljenu adresu (osim ako ovim Uvjetima nije drugačije navedeno).

Ako je bilo koji dio ovih Uvjeta iz bilo kojeg razloga neučinkovit ili neizvediv, tada će biti zamijenjen odredbom koja u najvećoj mogućoj mjeri postiže istu svrhu (salvatorna klauzula), a ostatak Uvjeta i dalje se primjenjuje.
Ove Uvjete online servis Opgburza.com može prenijeti na treću osobu, ali to neće utjecati na prava i obveze OPGa- i kupca..

Otvaranjem korisničkog računa na našoj web stranici Opgburza.com od strane OPG-a ili kupca, potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja i da se slažete s njima.
Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, ne upotrebljavajte pristup našoj web stranici i ne koristite našu uslugu.
Ovaj sporazum može se raskinuti u bilo kojem trenutku na način da se prestane koristiti web stranica Opgburza.com.
Ovi Uvjeti čine cjelokupni sporazum između online servis Opgburza.com, OPG-a i kupca, s obzirom na njegov predmet.

Registrirajte svoj OPG

Registrirajte svoj OPG

Besplatno registrirajte vaš OPG i putem našeg online servisa i prezentirajte rad i proizvode vaše obitelji. Servis radi na principu OPG online web trgovine. Putem ove web aplikacije moći ćete na jednostavan i efikasan način prodavati i prezentirati vaše OPG proizvode. Otvorite vaš online OPG štand još danas.
Registriraj se